ซ่อม ติดตั้ง ขนย้าย เครื่องจักร หลังน้ำท่วม

อุทกภัย น้ำท่วม ทำให้อุตสาหกรรมประสพปัญหากันอย่างถ้วนหน้า
เครืองจักรในโรงงานอาจได้รัีบความเสียหายอย่างมาก 
แต่หลังจากน้ำลดแล้ว เราจะ แก้ปัญหาอย่างไรต่างหากที่เราจะต้องคิดต่อไปในอนาคต
ทาง Cintek มีบริการที่จะช่วยขนย้าย ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักร หลังน้ำลดให้กับท่าน
เพื่อให้เครื่องจักรสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยมีช่างผู้ชำนาญการกว่า 10 ปี
ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CNC หรือเครื่อง MANUAL เครื่องใหม่ หรือเครื่องมือสอง
จมน้ำมานานแค่ไหนก็ตาม เรายินดีบริการให้ท่านอย่างสุดความสามารถ