จะทำชิ้นงาน 50 micron ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง

1 หากท่านรับงาน precision มาก มาทำงานท่านควรคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างก่อนซื้อเครื่อง

ในการทำงานของเครื่องจักร CNC ค่าที่เพี้ยนจากความเป็นจริงในโปรแกรมนั้นเกิดได้ 2 อย่างคือ ACCURACY ERROR กับ Uncertainity ซึ่ง accuracy error สามารถวัดได้จากการ Calibrate เครื่องจักร และ uncertainty สามารถประมาณการได้จากทฤษฎีซึ่งถ้าอุณหภมิยิ่งห่างจากมาตราฐาน (20 องศา) ไปมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพี้ยนเท่านั้น เพราะฉะนั้นการควบคุมสภาพอากาศของโรงงานจึงจำเป็นมากต่อการทำงานที่มีความละเอียดสูง
เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลงทุนกับเครื่องจักรที่นำมาใช้กับงานคุมค่าสูงท่านต้อง
1. ควบคุมสภาพอากาศของจุดที่จะตั้งเครื่อง
2. หลังจากการ ติดตั้งเครื่อง ควรจะตั้งระดับน้ำอย่างดีที่สุดเพราะการตั้งระดับน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ท่านมีเครื่องจักรในสภาพที่เหมาะสมที่สุด
3.ควร Calibrate ก่อนขึ้นงานจริงเพื่อยืนยัน Accuracy ที่เครื่องจักรสามารถทำได้หลังการติดตั้งจริง
4.ควรใช้เครื่องจักรอย่างทนุถนอมและควรมีการหยุดเครื่องอย่างน้อยที่สุด 1 ชม. ใน 24 ชม.
5.ไม่ละเลยการบำรรุงรักษาเบื้องต้น - เติมน้ำมันราง Slide
- ทำความสะอาด Controller ,ช่องเสียบ card อย่าให้ฝุ่นเกาะมากเกินไป
- เช็คระบบลม, น้ำ อย่าให้มีการรั่ว แรงดันตกบ่อยๆ
6. ทำ PM (Preventive Maintenance) เพื่อยืดอายุของเครื่องจักรให้สามารถทำงานและทำเงินให้เราได้นานๆโดยอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง

2 Spec เครื่อง ควรจะติด Option อะไรในเมืองไทย

-Spindle Oil Cooling System เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ปัญหาใหญ่อาจตามมาได้ถ้า Spindle ร้อนและไหม้
- linear scale กับงาน precision สูง เพราะอย่าคาดหวังกับ Ballscrew ที่ขยายตัวตามสภาพอากาศ ระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องอาจผิดพลาดได้คะ
- ไม่ควรซื้อแบบ Baxway ถ้าไม่จำเป็น เพราะจะเกิดปัญหาใหญ่ถ้าหากท่าลืมดูแลเรื่องน้ำมันราง และหากมันเสียขึ้นมา คนส่วนน้อยมากในเมืองไทยที่จะสามารถซ่อม Boxway ให้ดีดังเดิมได้ และไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาเลยคะ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เพราะกัดงานหนักจริงๆ เราก็ไม่ได้ห้ามนะคะ แต่อย่าหาว่าไม่เตือนก่อนนะคะ