CINTEK เน้นการให้บริการมากขึ้นด้านงานซ่อม on site

ทาง CINTEK เล็งเห็นความสำคัญว่าเวลาที่เสียไปจากการหยุดเครื่อง หมายถึง รายได้ที่เสียไปของลูกค้า
เราจึงให้ความสำคัญกับงานบริการซ่อมเครื่องให้กับลูกค้า โดย เน้นหลักการ รวดเร็ว ราคาเหมาะสม งานคุณภาพระดับช่างมืออาชีพ ประสบการณ์ 10 ปี และรับประกันการซ่อมให้ 1 เดือน
ทาง CINTEK ได้ขยายงานด้าน Service โดยการเพิ่มทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น โดยทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งในการให้บริการลูกค้าทุกๆท่านให้ได้รับความพึงพอใจที่สุด