ขั้นตอนการทำ PM

ขั้นตอนการทำ PM
หลักๆ
- ตั้งระดับน้ำ
- ตรวจเช็ค Turret และ Spindle
- ตรวจเช็คค่า Ball screw ค่า Backlash ของแกน X / Z (เครื่องกลึง)
- ตรวจเช็คค่า Ball screw ค่า Backlash ของแกน X / Y / Z (เครื่อง Machining center)
- ทำการตรวจเช็ค ระบบ Chuck Clamp-Unclamp ของชุดหัวจับ
- ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น , ระบบไฮดรอลิค , ระบบ Coolant และระบบ Slide way
- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และตรวจชิ้นส่วนต่างๆว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
รายการตรวจเช็ค ตาม Check Sheet
หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการทำ PM สามารถ ขอข้อมูล และ ราคา เพิ่มเติมได้คะ